Για την πλοήγηση


Αστικό Δίκαιο - Δικηγόρος Θάνος Κερασαρίδης στη Θεσσαλονίκη


Το δικηγορικό γραφείο Θάνου Γ. Κερασαρίδη, αναλαμβάνει την δικαστική επίλυση, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, κάθε φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου, που αφορούν όλους τους κλάδους του αστικού δικαίου και αφορούν: