Για την πλοήγηση


Δίκαιο Μεταφορών - Δικηγόρος Θάνος Κερασαρίδης στη Θεσσαλονίκη


Μπορούμε να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε με αξιοπιστία και επαγγελματισμό, όλα εκείνα τα ζητήματα που προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την μη προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων (οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές, διεθνείς, εγχώριες). Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας στο δίκαιο των διαφορών από CMR.